Μελέτη έργου - Αδειοδοτήσεις

Η διαδικασία εκπόνησης μίας μελέτης από εμάς, περιλαμβάνει τα κατωτέρω βασικότερα στάδια:

 • Πρώτη επικοινωνία με τον πελάτη

  Ενημέρωση από τον πελάτη για τις ανάγκες του και πρώτη γενική καταγραφή των απαιτήσεών του, τις οποίες χρειάζεται να καλύψει η μελέτη.

 • Αυτοψία στην περιοχή του έργου

  Φωτογραφική αποτύπωση της περιοχής και καταγραφή των θετικών και αρνητικών δεδομένων.

 • Σύνταξη προσφοράς και αποδοχή από τον πελάτη

  Δίδεται έγγραφη αναλυτική παρουσίαση των εργασιών, των δαπανών των αμοιβών για την εκπόνηση της μελέτης και του τρόπου πληρωμής.

 • Αναλυτική καταγραφή των απαιτήσεων σε χώρους και εξοπλισμό

  Η καταγραφή σε ανάγκες εξοπλισμού των χώρων του κτιρίου (διαστάσεις επίπλων, μηχανημάτων, κλπ) είναι πολύ σημαντικά για τον σωστό σχεδιασμό των χώρων και την λειτουργία του.

 • Παρουσίαση εναλλακτικών λύσεων σε 3D απεικόνιση

  Η παρουσίαση των προτάσεων γίνεται με έγχρωμη τρισδιάστατη παρουσίαση των χώρων και του εξοπλισμού του κτιρίου στην οθόνη Η/Υ, με δυνατότητα τροποποιήσεων σε πραγματικό χρόνο μέχρι να επιταυχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

 • Σύνταξη των απαιτούμενων μελετών

  Σύνταξη της αρχιτεκτονικής μελέτης και των λοιπών απαιτούμενων μελετών για την έκδοση της απαιτούμενης Αδείας / Γνωστοποίησης.

 • Έκδοση της απαιτούμενης Αδείας Δόμησης / ΕΕΔΜΚ / Γνωστοποίησης

  Υποστήριξη των μελετών στις αρμόδιες Υπηρεσίες για την λήψη των απαιτούμενων Εγκρίσεων. Γνωστοποίηση ονομάζεται πλέον η πρώην Άδεια Λειτουργίας των καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 • Παράδοση στον πελάτη των εγκεκριμένων μελετών και εγκρίσεων

  Είναι δυνατή η παροχή συμπληρωματικών λεπτομερών κατασκευαστικών σχεδίων όπου αυτό απαιτηθεί.

Γνώσεις - εμπειρία - μεθοδικότητα - αποτελεσματικότητα

 • Η περισσότερο από 30 χρόνια επιτυχής επαγγελματική μου δραστηριότητα ως ελεύθερος επαγγελματίας μηχανικός με έδρα την Αθήνα.
 • H εικοσαετής εμπειρία μου στην αγορά ακινήτων, κυρίως στο νησί της Άνδρου ως μηχανικός εκτιμητής συνεργάτης Τραπεζών.
 • Η άριστη γνώση της πολύπλοκης Πολεοδομικής Νομοθεσίας, των Κτιριοδομικών Κανονισμών και γενικότερα της σχετικής νομοθεσίας,
 • Η μεγάλη εμπειρία μου στην υποστήριξη των μελετών και στην έκδοση Αδειών Δόμησης / ΕΕΔΜΚ / Γνωστοποιήσεων,

Αποτελούν την καλύτερη εγγύηση για να επιτευχθεί το βέλτιστο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.

Θα χαρώ να συζητήσουμε όποιο σχετικό θέμα σας απασχολεί.

Δημήτρης Χέλμης
Διπλ. Πολιτικός μηχανικός
Βιογραφικό στο link