Εκτίμηση Ακινήτου

Γνώση - Εμπειρία - Αποτέλεσμα

  • Η περισσότερο από 30 χρόνια επιτυχής επαγγελματική μου δραστηριότητα ως ελεύθερος επαγγελματίας μηχανικός με έδρα την Αθήνα.
  • Η εικοσαετής εμπειρία μου στην αγορά ακινήτων, ως μηχανικός εκτιμητής συνεργάτης των Ανωνύμων Εταιρειών
    EUROBANK PROPERTIES AE και ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ.
  • Η συνεχής επιμόρφωσή μου στις εκτιμητικές μεθόδους και στις προδιαγραφές των Ευρωπαϊκών κανονισμών
    με τακτική παρακολούθηση σχετικών σεμιναρίων στα οποία συμμετέχουν ως εισηγητές στελέχη Τραπεζικών Οργανισμών.  

Αποτελούν την καλύτερη εγγύηση για την σωστή εκτίμηση των ακινήτων.

Θα χαρώ να συζητήσουμε όποιο σχετικό θέμα σας απασχολεί

Δημήτρης Χέλμης
Διπλ. Πολιτικός μηχανικός
Βιογραφικό στο link