Ιδιαίτερη φροντίδα απαιτείται στην επισκευή, είτε αποκατάσταση παραδοσιακών κτιρίων, ώστε να διατηρείται η ιδιαιτερότητα του χαρακτήρα τους.

        Αυτό επιτυγχάνεται με την χρήση παραδοσιακών τεχνικών και υλικών κατασκευής, και την κατάλληλη ενσωμάτωση εξοπλισμού και λειτουργιών που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών της σύγχρονης εποχής.

       Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην επίτευξη ενός ασφαλούς στατικά και αντισεισμικά  κτιρίου, το οποίο έχει καταπονηθεί στην διάρκεια της μεγάλης του ζωής.