Αποτελεσματική υπηρεσία στην επίλυση τεχνοοικονομικών προβλημάτων, αποτελεί η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και η παροχή προφορικών συμβουλών είτε η σύνταξη σχετικής τεχνικής εκθέσεως για τους τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών.

     Η εμπειρία και οι γνώσεις μας στην επιτυχή διερεύνηση διαχείρηση και επίλυση δύσκολων περιπτώσεων (στοιχεία υπάρχουν στην διάθεσή σας εφόσον ζητηθούν), αποτελούν την καλύτερη εγγύση για την επιλογή της επιχείρησης ΔΙΑΤΟΜΗ ως τεχνικού σας συμβούλου.