Η πολυετής εμπειρία μας σε θέματα εφαρμογής της ισχύουσας αλλά και της παλαιότερης πολεοδομικής νομοθεσίας (ΓΟΚ '85, '73, '55, '29, κλπ, Κανονισμοί κ.ά), μας επιτρέπει την βέλτιστη παροχή αρωγής στην αντιμετώπιση σχετικών  θεμάτων.  

 

Παρέχoυμε τις κατωτέρω υπηρεσίες, πραγματοποιώντας συνεργασίες όπου απαιτείται, με άλλες εξειδικευμένες επιχειρήσεις είτε ειδικούς επιστήμονες.