Μπορείτε να δείτε μερικά δείγματα έργων όπως:  κατασκευή νέων κτιρίων, αποκατάσταση είτε ανάπλαση υφισταμένων κτιρίων, ηλεκτρική θέρμανση δαπέδου, εξωτερική θερμομόνωση κτιρίου, στεγανοποιήσεις, και  ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ.

Αναλυτικότερη παρουσίαση ενδεικτικών έργων,  γίνεται στις υποενότητες της ιστοσελίδας.

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ:

Αναλυτική παρουσίαση στο   Έργο 1:

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΟΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ:

Αναλυτική παρουσίαση στο   Έργο 2:

 

 ΝΕΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΠΙΤΡΟΦΟΣ ΑΝΔΡΟΣ

 

 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΟ

 

ΝΕΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ:

 

ΝΕΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΜΠΑΤΣΙ ΑΝΔΡΟΣ:

 

ΝΕΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΠΑΡΝΗΘΑ ΑΘΗΝΑ

 

 

ΝΕΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΔΡΟΣ

 

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΟ - ΑΠΡΟΒΑΤΟΥ

 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΠΙΤΡΟΦΟΣ ΑΝΔΡΟΣ

 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΩΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΛΑΙΟΜΥΛΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΩΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΠΙΤΡΟΦΟΣ ΑΝΔΡΟΣ

Αναλυτική παρουσίαση στο   Έργο 3:

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ (ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ)

 

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΑΝΔΡΟΣ-ΑΘΗΝΑ)

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

 

 

 

ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ:

 

Νέα κατοικία,  Άνδρος:

Κτίριο γραφείων στην Αθήνα - Νέα Χαλκηδόνα.