Αφορά την  μελέτη και επίβλεψη των εργασιών της αποκατάστασης κτιρίου κατοικίας στον όροφο και ερειπωμένου ζωοκίνητου ελαιόμυλου στο ισόγειο.

Α. Στάδιο εργασιών

 

Β. Τελικό αποτέλεσμα.