Η εκτίμηση ενός ακινήτου ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΗ ΥΠΟΘΕΣΗ και χρειάζεται μεταξύ άλλων κυρίως:

Η συνεργασία μας με μεγάλες Ελληνικές Τράπεζες στην πραγματοποίηση από εμάς εκτιμήσεων για λογαριασμό τους, αποτελεί επιβεβαίωση και αναγνώριση της ικανότητάς μας στην δραστηριότητά μας αυτή.

Εκτίμηση χρειάζεται για την αγορά ή για την πώληση ή για την δανειοδότηση, η την αξιοποίηση  ενός ακινήτου