Σε τεχνικής και πολεοδομικής φύσεως διενέξεις μεταξύ πολιτών ή μεταξύ πολιτών και Δημόσιας Διοίκησης, είναι απαραίτητη η συνεργασία δικηγόρου καί μηχανικού ως τεχνικού συμβούλου.

    Η ικανότητα επιτυχούς συνεργασίας μας με γνωστού κύρους νομικούς συμβούλους ανωτάτου επιπέδου, αποτελεί διασφάλιση της ποιότητας των παρεχομένων από εμάς σχετικών Υπηρεσιών.