ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Παρουσιαζεται σε τρεις ενότητες: Α. Αρχική κατάσταση, Β. Εργασίες, και Γ. Τελικό αποτέλεσμα.

Α. Αρχική κατάσταση

 

Β. Εργασίες: 

 

 

Γ. Τελικό αποτέλεσμα: