ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ Ν. 4178//2013

Επισκεφθείτε μας και γίνετε φίλοι μας στο fb: facebook

Καλώς ήλθατε στην αρχική μας σελίδα. 

Την επιχείρηση ΔΙΑΤΟΜΗ ίδρυσε ο Δημήτριος Χέλμης πολιτικός μηχανικός, το έτος 1983.

Παρέχει τις κατωτέρω υπηρεσίες, πραγματοποιώντας συνεργασίες όπου απαιτείται, με άλλες εξειδικευμένες επιχειρήσεις.

Στα ενδιαφέροντα της επιχείρησης εντάσονται δραστηριότητες σχετικά με:

<>